Welkom bij Zorgkantoor Zorg en Zekerheid

Op deze website vindt u informatie over de langdurige zorg onder de Wlz. U kunt hier lezen hoe u de zorg krijgt die bij u past en welke acties u moet ondernemen om die zorg te regelen.

Op 1 januari 2015 is de opzet van de langdurige zorg veranderd. De AWBZ is vervallen en hiervoor in de plaats is de Wlz gekomen. Bepaalde gedeelten van de zorg zijn overgenomen door de zorgverzekeraars en gemeenten. U vindt hier meer informatie over de verdeling van de zorg.

Poll

Op de website van het zorgkantoor is het makkelijk zoeken naar de gewenste informatie