Gehandicaptenzorg

U kunt niet meer voldoende voor uzelf of voor uw partner, ouder of kind zorgen. Dit kan gebeuren door een beperking of aandoening. U heeft een indicatie aangevraagd voor AWBZ-hulp bij het CIZ (Centraal Indicatieorgaan Zorg). De grondslag van uw indicatie geeft aan dat u zorg nodig heeft uit de gehandicaptensector en geeft ook aan uit welke groep van de gehandicaptenzorg.

Groepen cliënten

De gehandicaptensector is verdeeld in verschillende groepen cliënten:

  • Lichamelijke beperking (LG)
  • Verstandelijke beperking (VG)
  • Licht verstandelijke beperking (LVG)
  • Zintuiglijke beperking, onderverdeeld in visuele beperking (ZGvis), d.w.z. sterke beperking in het zien, en auditieve beperking (ZGaud), d.w.z. sterke beperking in het horen

Typen zorg

De gehandicaptenzorg kent - naast de indeling naar hierboven genoemde groepen cliënten, ook verschillende typen zorg. Bijvoorbeeld:

  • wonen
  • dagopvang
  • ambulante zorg
  • speciale werkvoorziening
  • wonen in combinatie met onderwijs en/of werk

5 stappen naar uw toegang tot de zorg

 

Relevante vragen