ZorgZwaartePakketten

De ZZP's in de GGZ zijn onderverdeeld in 7 B-pakketten voor voortgezet verblijf en 6 C-pakketten voor beschermd wonen.

Met het CIZ-indicatiebesluit kunt u de zorg krijgen die u nodig heeft. En u kunt binnen de gestelde indicatie zelf kiezen van welke zorgaanbieder u zorg wilt krijgen.

B-pakketten

De 7 B-pakketten gaan over voortgezet verblijf met behandeling. Dat wil zeggen dat u langer dan 1 jaar in een GGZ-instelling verblijft omdat u behandeling nodig heeft.

Uw zorgverzekeraar betaalt het eerste jaar en de kosten na het eerste jaar komen voor rekening van de AWBZ. De behandeling verandert niet als u langer dan een jaar behandeld wordt, alleen de manier waarop uw zorg betaald wordt. In de B-pakketten worden de huisartsenzorg en medicijnen geleverd door de instelling.

C-pakketten

De 6 C-pakketten gaan over beschermd wonen.
Het kan zijn dat u door uw psychiatrische probleem niet meer zelfstandig kunt wonen. Dan bent u aangewezen op zogenaamd beschermd wonen. Daarbij kunt u uw eigen huisarts en apotheker houden. Het kan ook voorkomen dat u niet voor een behandeling in een instelling woont, maar omdat u ondersteuning en begeleiding nodig heeft. In deze gevallen krijgt u zorg uit een van de C-pakketten.

Crisis of gedwongen opname

Vrije keuze van een zorginstelling is niet mogelijk bij crisisopname en gedwongen opname.

Terug naar de pagina Geestelijke Gezondheidszorg.