Uw privacy

Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden door het Zorgkantoor met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Het Zorgkantoor is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze bezoekers van de website van essentieel belang is voor onze activiteiten. Wij houden ons dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.