Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:00 uur. Afdeling pgb is tijdelijk van 09.00 uur tot 14.00 uur bereikbaar.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Formulieren Registratie Niet-geleverde zorg

Budgethouders die zorg hebben gedeclareerd die niet geleverd is vanwege Corona, dienen dit te registeren.

Voor de continuïteit van zorg tijdens de coronacrisis, was het belangrijk dat budgethouders hun zorgverleners doorbetaalden. Het ministerie van VWS heeft daarom gevraagd aan alle budgethouders om zorg die niet is geleverd in verband met corona(maatregelen) door te betalen en te registreren.

Deze uitzonderlijke crisis vraagt om bijzondere maatregelen. Daarom heeft VWS op 3 april een aantal maatregelen bekend gemaakt die houders van een persoonsgebonden budget en hun zorgverleners zo goed mogelijk door de coronacrisis moeten krijgen. Zo konden budgethouders declaraties van niet-geleverde zorg indienen als reguliere declaraties. Een voorwaarde hiervoor is dat budgethouders bijhouden welke zorg niet geleverd, maar wél betaald is.  

Formulier voor Wlz-zorg

Gedeclareerde, niet-geleverde zorg houdt u bij op het “Registratieformulier Declaratie niet-geleverde zorg Wlz, Wmo en Jeugdwet”. Dit is een hulpmiddel om de registratie voor budgethouders makkelijker te maken.

Formulieren invullen

Let bij het invullen van de formulieren goed op de volgende zaken:

  • Het gaat om gedeclareerde, niet-geleverde zorg van 1 maart tot 1 juli 2020. In geval van dagbesteding of budgethouders woonachtig in een wooninitiatief geldt de registratie tot 1 augustus 2020;
  • Elke zorgverlener heeft een eigen formulier;
  • Verleent de zorgverlener zorg vanuit de Zvw én Wlz, Wmo en/of Jeugdwet? Splits dan de declaratie en gebruik dan 2 formulieren per zorgverlener;
  • Registreer ook de niet-geleverde uren zorg op basis van maandbetalingen;
  • U kiest zelf wat handig is om de uren te registreren: per uur, dagdeel, dag of maand. Zolang het totaalaantal uren maar klopt met de declaraties.

U stuurt het formulier op naar:

 SVB Dienstverlening PGB

Postbus 8038

3503 RA Utrecht

Liever digitaal?

Vanaf 1 september 2020 kunt u deze registratie ook digitaal doen via de website van de SVB.

Let op! Houden budgethouders de niet-geleverde zorg niet bij of wordt het overzicht na de crisis niet aangeleverd? Dan gaat het zorgkantoor ervan uit dat alle gedeclareerde zorg geleverd is. Blijkt op een later moment dat gedeclareerde zorg niet geleverd is, dan kan dit consequenties hebben voor de hoogte van het persoonsgebonden budget. Het is daarom belangrijk dat budgethouders:

  • De uren gedeclareerde, niet-geleverde zorg per zorgverlener goed bijhouden in de registratieformulieren;
  • De registratieformulieren goed bewaren, óók nadat de gegevens zijn ingediend bij het zorgkantoor. De formulieren kunnen later nog een keer opgevraagd worden.