Coronaregelingen pgb-wlz 2022

Sinds de corona uitbraak zijn er twee regelingen getroffen voor het pgb. Eén regeling om pgb-zorg die niet geleverd kan worden te declareren en één regeling om extra kosten die gemaakt zijn vanwege corona te vergoeden. Het betreft de regeling niet-geleverde zorg (NGZ) en de regeling Extra Kosten vanwege COVID-19 (EKC). Inmiddels kan de zorg weer grotendeels doorgaan dankzij vaccinaties, beschermingsmiddelen en andere maatregelen.

Regeling Niet Geleverde Zorg en Extra Kosten Covid-19 in 2022

Onlangs heeft VWS daarom besloten dat de regeling niet-geleverde zorg eind december 2021 afloopt en dat de huidige regeling EKC aangepast wordt. Hierbij heeft VWS ook aangegeven dat zij de ontwikkelingen ten aanzien van Covid-19 nauw blijft volgen. Op dit moment neemt VWS deze ontwikkelingen in overweging. Binnenkort besluit VWS over wat die ontwikkelingen eventueel betekenen voor de regelingen. Het aanvraagformulier voor de toeslag EKC vanaf 2022 vindt u onderaan deze pagina. Hier vindt u ook de kamerbrief..

Voor nu geldt dat vanaf 1 januari 2022 alleen een vergoeding kan worden aangevraagd voor:

  • de extra kosten voor een vervangende zorgverlener, mits uw huidige budget niet toereikend is.
  • (het vervoer naar) de dagbesteding, bijvoorbeeld als het gaat om duurder vervoer of een hoger tarief omdat er extra ruimte nodig is
  • het vaccineren van de zorgverlener tijdens werktijd (tot een maximum van 2 uur)

Om budgethouders en mantelzorgers in risicosituaties te voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen bestaat een aparte voorziening Corona en persoonlijke beschermingsmiddelen | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl die via de apothekers wordt uitgevoerd. De minister is van plan deze voorziening in 2022 te verlengen.