Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur. Afdeling pgb is tijdelijk van 08:30 tot 16:00 uur bereikbaar.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Thumbnail Wout

Wout

Klantadviseur

Thumbnail Fenna

Fenna

Klantadviseur

Maatregelen voor budgethouders

Het ministerie van VWS introduceert in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland en zorgkantoren een tijdelijk pakket aan maatregelen voor budgethouders en hun zorgverleners in de Wet langdurige zorg. Voor mensen met een pgb heeft de coronacrisis veel impact en zij uiten hun bezorgdheid over continuïteit van zorg, de regeldruk en de noodzaak tot improviseren. Het belangrijkste doel van het pakket aan maatregelen is dat de zorg voor budgethouders ondanks de coronacrisis moet door kunnen gaan. De regelgeving voor het pgb in de Wlz wordt tijdelijk versoepeld. De maatregelen gelden vooralsnog tot 30 juni 2020.

Het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, zorgkantoren en de Nederlandse Zorgautoriteit hebben de afgelopen periode intensief overleg gehad en hebben bij het maatregelenpakket rekening gehouden met:

  • Het borgen van de continuïteit van zorg voor de budgethouder;
  • Het beperken van administratieve lasten voor alle betrokken partijen;
  • Het zo veel mogelijk aansluiten op de gebruikelijke werkwijzen en geldstromen.

Dit heeft geleid tot de onderstaande maatregelen.

1. Meer uren zorg inkopen bij een zorgverlener waar de budgethouder al een contract mee heeft

Budgethouders kunnen bij het zorgkantoor een toeslag aanvragen voor de extra kosten als gevolg van het coronavirus. Dit geldt voor de inzet van professionele en niet-professionele zorgverleners. Het zorgkantoor beoordeelt het aangevraagde extra budget en laat u weten of het bedrag wordt toegekend. Vanaf dat moment kan u deze zorg inzetten. Heeft u een zorgovereenkomst met een variabel aantal uren? Dan hoeft u geen wijzigingsformulier op te sturen. Heeft u een vast maandloon afgesproken, dan dient u wel een wijzigingsformulier op te sturen.                                              

2. Vervangende zorg inzetten

Budgethouders kunnen bij het zorgkantoor nieuwe of vervangende zorg aanvragen. Wordt deze aanvraag toegekend, dan start het administratieve traject met betrekking tot de zorgovereenkomst

parallel aan de zorgverlening. De financiering wordt met terugwerkende kracht geregeld. 

Dagbesteding

We roepen instellingen op om op creatieve wijze te zoeken naar alternatieven voor de budgethouders die niet zonder dagbesteding kunnen. Denk hierbij ook aan nieuwe vormen van communicatie (beeldbellen of Skype). Mogelijk zijn er in er het mantelzorgnetwerk ook nog opties. 

3. Doorbetalen van zorgverlener, ook als deze tijdelijk geen zorg kan leveren

Het wordt mogelijk om niet-geleverde zorg door te betalen. Hierdoor behoudt u de zorgverlener voor het moment dat deze de zorg wel weer kan leveren. Een voorwaarde is dat u als budgethouder zelf bijhoudt welke zorg niet geleverd wordt, maar wél betaald is. Later volgt meer informatie over hoe budgethouders deze geregistreerde informatie aan kunnen leveren bij het zorgkantoor. De betrokken partijen onderzoeken nog hoe dit administratief het best kan worden georganiseerd. Zodra de manier van registratie bekend is en het formulier beschikbaar is, leest u dit op de websites van de zorgkantoren, Per Saldo, BKVZ en de SVB. 

4. Gecoördineerde aanvraag voor beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en mondkapjes

In het geval van een corona-besmetting heeft het RIVM richtlijnen opgesteld voor de zorg die buiten het ziekenhuis plaatsvindt, zoals bij de zorgverlening aan budgethouders. Deze zijn leidend in de aanvraag en verdeling van middelen. Raadpleeg de site van het RIVM.