Onze maatregelen

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid richt haar dienstverlening tijdelijk anders in. Hieronder leest u welke maatregelen wij nemen.

Bij zorgkantoor Zorg en Zekerheid staan de gezondheid en veiligheid van onze cliënten en hun naasten, zorgaanbieders en onze medewerkers voorop. We volgen daarom de adviezen en richtlijnen van de regering en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit heeft gevolgen voor de manier waarop wij de komende tijd contact hebben met onze cliënten en diens vertegenwoordigers:

Wij plannen geen afspraken met cliënten en zorgaanbieders op ons zorgkantoor of bij cliënten thuis

  • Bewustekeuzegesprekken (BKG) vinden tot nader order plaats via de telefoon of via beeldbellen. Uw cliënt hoeft niet naar het zorgkantoor te komen;
  • Huisbezoeken vinden tot nader order plaats door middel van beeldbellen; 
  • Wanneer u vragen heeft, verzoeken wij deze vragen vooral via de telefoon of de e-mail te stellen. Wij vragen u en uw cliënt niet naar ons kantoor te komen als dat niet hoeft;

We zijn er voor u en voor uw cliënt

Deze tijd vraagt op verschillende manieren om aanpassing. Dat geldt niet alleen voor ons, maar ook voor de cliënt en voor de zorgaanbieder. Dat realiseren we ons maar al te goed. We hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie en rekenen op uw medewerking. Heeft u vragen over de langdurige zorg? Onze medewerkers staan telefonisch en per mail voor u klaar met hulp en advies.

Voor vragen over de zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid, raadpleeg de website van de verzekeraar Zorg en Zekerheid voor meer informatie. 

Wat doen zorgkantoren en zorgverzekeraars om zorgverleners te ondersteunen?

Zorgkantoren en zorgverzekeraars hebben grote waardering voor de inzet en de flexibiliteit van alle zorgverleners en zorgorganisaties. Daarom zorgen wij er op verschillende manieren voor dat zij de (acute) zorg kunnen blijven bieden. Meer informatie vindt u op de website van zorgverzekeraars Nederland.

De landelijke Wlz-brief is ook te raadplegen op de website van zorgverzekeraar Nederland.

Ik heb vragen omtrent het coronavirus en de zorg

Wij hebben voor u zoveel mogelijk websites verzameld die actuele informatie verstrekken over het coronavirus en het ontvangen van zorg.

Raadpleeg de website van de NZa voor meer informatie.

Raadpleeg de website van de SVB voor meer informatie over PGB.

Raadpleeg de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Raadpleeg de website van Zorgverzekeraar Nederland voor meer informatie.