Toeslag Extra Kosten Corona (EKC) voor budgethouders

Heeft u in de periode 1 maart tot 1 juli 2020 extra kosten gemaakt omdat u vervangende of extra zorg nodig heeft gehad vanwege het coronavirus? Bijvoorbeeld omdat u in quarantaine zat, uw zorgverlener niet kon werken vanwege de RIVM maatregelen of omdat er zorg niet geleverd kon worden? U komt dan mogelijk in aanmerking voor de toeslag Extra Kosten Corona (EKC). Bent u woonachtig in een wooninitiatief of heeft u extra of vervangende zorg ingezet omdat de dagbesteding was gesloten? Dan geldt de periode 1 maart 2020 tot 1 augustus 2020. Hieronder leest u meer informatie.

Voor wie geldt de toeslag EKC?

Iedere budgethouder die extra of vervangende zorg nodig heeft gehad vanwege corona en hierdoor extra kosten heeft gemaakt, mag aanspraak maken op de toeslag.

Dit geldt bijvoorbeeld wanneer er zorgverleners niet konden werken vanwege de richtlijnen van het RIVM, of wanneer de dagbesteding dicht was. Zorgverleners die niet konden werken, of zorg die niet geleverd kon worden volgens de RIVM richtlijnen moesten wel doorbetaald worden. Wanneer u vervangende zorg nodig heeft, maakt u daarvoor extra kosten. We spreken van vervangende zorg als de zorg weggevallen is en is opgevangen door andere zorgverleners. Dit kunnen bestaande zorgverleners zijn die extra uren maken of dit kunnen nieuwe zorgverleners zijn. We spreken van extra zorg indien er zich een situatie voordoet waarbij uzelf extra zorg nodig heeft gehad. Dat kan bijvoorbeeld als u zelf klachten of symptomen heeft gehad van het COVID-19 virus. 

Wanneer is er geen recht op de toeslag EKC?

Als een zieke zorgverlener met wie u een arbeidsovereenkomst heeft, niet kon werken. Dan heeft u de zorgverlener ziek gemeld bij de Sociale Verzekeringsbank. Via de ziektecompensatieregeling is uw budget dan aangevuld en is de zieke zorgverlener doorbetaald. U heeft dan geen extra kosten gemaakt. Heeft u de zorgverlener niet ziekgemeld? Neem dan contact op met de SVB.

Wanneer de zorgverlener geen zorg kon leveren face-to-face maar op een andere manier de zorg heeft geleverd. Bijvoorbeeld via de digitale weg. Uw zorg is dan niet weggevallen maar u ontving de zorg op een andere manier.  

Hoe vraagt u de toeslag EKC aan?

U vraagt de toeslag EKC met terugwerkende kracht aan door het formulier EKC in te vullen en naar ons op te sturen. Het is hierbij wel een voorwaarde dat de extra of vervangende zorg daadwerkelijk is geleverd én is uitbetaald. Ook is het noodzakelijk dat u de zorg die niet geleverd is, heeft bijgehouden.

U kunt het aanvraagformulier EKC het beste digitaal naar ons opsturen, maar per post mag ook. Het zorgkantoor zal na de ontvangst van het formulier telefonisch contact met u opnemen voor aanvullende informatie. 

Hoe lang geldt de toeslag?

De toeslag geldt tussen de periode 1 maart en 1 juli 2020, waarbij 1 augustus geldt voor wooninitiatieven en dagbesteding.

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact op met onze klantbegeleiders. Zij staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.