Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur. Afdeling Klantondersteuning is bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Thumbnail Wout

Wout

Klantadviseur

Thumbnail Fenna

Fenna

Klantadviseur

Toeslag Extra Kosten Corona

In bepaalde situaties is het mogelijk om een extra toeslag te krijgen voor uw pgb budget. Hier leest u meer informatie over deze toeslag.

Pgb-wlz budgethouders die extra kosten moeten maken vanwege corona en de coronamaatregelen, kunnen hiervoor een Extra Kosten Corona (EKC) aanvraag bij het zorgkantoor doen. Bijvoorbeeld voor een vergoeding voor meer of vervangende zorg. Dit is mogelijk tot 31 december 2021. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen over 2020.

Voorwaarden

Inmiddels is de meeste zorg weer opgestart. Het kan in enkele situaties nog wel voorkomen dat u of uw cliënt als gevolg van Covid-19 niet de zorg kan krijgen die is ingekocht. Het is onder bepaalde omstandigheden mogelijk om niet-geleverde zorg door te betalen. Ook kan het zijn dat u of uw cliënt extra zorg heeft moeten inkopen.

Indien hierdoor een tekort ontstaat in het pgb jaarbudget, kunt u hiervoor de toeslag EKC aanvragen. Het zorgkantoor beoordeelt het aangevraagde extra budget en laat u weten of het bedrag wordt toegekend. Vanaf dat moment kan u deze zorg inzetten. Heeft u een zorgovereenkomst met een variabel aantal uren? Dan hoeft u geen wijzigingsformulier op te sturen. Heeft u een vast maandloon afgesproken, dan dient u wel een wijzigingsformulier op te sturen. Het aanvraagformulier vindt u onderaan deze pagina.

Over de maatregelen

De coronamaatregelen voor pgb-zorg van het ministerie van VWS zijn er altijd op gericht geweest de zorg door te kunnen laten gaan, tijdens en ná de coronacrisis. Bijvoorbeeld door niet-geleverde zorg te betalen, waardoor zorgverleners en zorginstellingen financieel overeind konden blijven. Nu er weer voldoende getest kan worden, er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen zijn, en het vaccinatieprogramma loopt, kan de zorg weer opstarten. Er is daarom – op enkele uitzonderingen na – geen noodzaak meer de maatregelen aan te houden. Budgethouders kunnen met vragen over corona en deze maatregelen altijd terecht bij hun verstrekker.