Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur. Afdeling pgb is tijdelijk van 08:30 tot 16:00 uur bereikbaar.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Thumbnail Wout

Wout

Klantadviseur

Thumbnail Fenna

Fenna

Klantadviseur

Vaccinatie pgb-zorgverleners

Op woensdag 6 januari is een gezamenlijke start gemaakt met vaccinatie van de eerste zorgmedewerkers in verpleeghuizen en medewerkers COVID-zorg in ziekenhuizen. Er is een indeling gemaakt van wie wanneer aan de beurt is, raadpleeg hiervoor de website van Rijksoverheid. Iedereen die in aanmerking komt voor een vaccin ontvangt een brief met een uitnodiging van de huisarts of instellingsarts, de GGD of –in het geval van zorgverleners- via de werkgever. Het moment waarop dit gebeurt, hangt af van de beschikbaarheid van de vaccins.

Wanneer ben ik aan de beurt?

Zorgverleners die op basis van een persoonsgebonden budget (pgb) zorg leveren ontvangen via de budgethouder een brief waarmee ze contact kunnen opnemen met de GGD voor een afspraak. Pgb-zorgverleners die via een instelling werken, krijgen een uitnodiging van deze instelling. Budgethouders ontvangen een oproep via de huisarts of instellingsarts wanneer zij aan de beurt zijn. U kunt alleen een afspraak maken als u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen. De uitnodiging is niet overdraagbaar.

Hoe gaat het verder?

Zodra u een uitnodiging voor vaccinatie heeft ontvangen maakt u zelf een afspraak voor de vaccinatie. Dat doet u door te bellen met het landelijk belcentrum voor vaccinaties van de gezamenlijke GGD’en. In de uitnodigingsbrief staat meer informatie. Het belcentrum is 7 dagen per week open: van 8.00 tot 20.00 uur. De GGD’en geven de vaccinaties op verschillende plaatsen in Nederland.

Twee prikken

U krijgt 2 keer een prik. Bij het belcentrum maakt u meteen een afspraak voor de eerste én de tweede prik. De tweede prik volgt 3 weken na de eerste prik. Houd hier rekening mee bij het maken van de afspraak.

Meer weten?

Heeft u vragen over het coronavirus of de vaccinatie? U kunt terecht bij het publieksinformatienummer 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur). Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +31 20 205 1351. Of kijk op www.coronavaccinatie.nl voor meer informatie.

FAQ

Vraag: Wanneer worden pgb-zorgverleners gevaccineerd en hoe worden ze opgeroepen?
Antwoord:

  • Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen zorgverleners die zorg leveren via een pgb en andere zorgverleners.
  • Daarom worden ook pgb-zorgverleners opgeroepen op het moment dat hun groep aan de beurt is.
  • Wanneer dit precies is, is afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins
    pgb-zorgverleners die via een instelling werken, krijgen een uitnodiging van deze instelling
  • Voor de overige pgb-zorgverleners geldt dat zij een uitnodiging krijgen via de pgb-houder waarvoor zij werken.
  • De pgb-houder ontvangt deze uitnodigingen met een begeleidende brief. Alle uitnodigingen zijn op naam van de zorgverlener en niet overdraagbaar
  • Op het moment dat deze uitnodigingen verstuurd zijn, is het dus aan de pgb-houder om de uitnodiging tot vaccinatie te delen met zijn of haar zorgverlener(s)
  • Zoals hierboven gemeld, wordt u uitgenodigd zodra de vaccinatie capaciteit het toelaat.