Aanbieders langdurige zorg krijgen langer compensatie voor omzetverlies door corona

Zorgaanbieders in de langdurige zorg, die door de coronacrisis minder omzet draaien, krijgen daarvoor langer financiële compensatie. Aan de zorgaanbieders was al toegezegd dat zij worden gecompenseerd voor omzetverlies tussen 1 maart en 1 juli a.s. Deze periode is nu voor een groot deel van de zorgaanbieders verlengd met één of twee maanden. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij duidelijkheid geeft over de compensatie na 1 juli en welke zorgaanbieders hiervan gebruik kunnen maken.