Aanvullende steunmaatregelen voor Wlz-zorgaanbieders

Wlz-zorgaanbieders in de langdurige zorg moeten zich tijdens de coronacrisis maximaal kunnen richten op het bieden van noodzakelijke en veilige zorg. Zij mogen door de coronacrisis niet in de financiële problemen komen. De zorgkantoren hebben samen met het ministerie van VWS, het Zorginstituut en de Nederlandse Zorgautoriteit verder uitgewerkt hoe de financiële gevolgen van de crisis voor de aanbieders in de langdurige zorg opgevangen kunnen. Raadpleeg de landelijke brief voor aanvullende steunmaatregelen voor de Wlz-zorgaanbieders op de site van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). en raadpleeg de brief van VWS aan de Nza op de website van de NZa.