Corona-ondersteuning

Verpleeghuizen kunnen vanuit het ondersteuningsprogramma Waardigheid en trots op locatie ondersteuning ontvangen bij urgente coronagerelateerde vraagstukken. De ondersteuning is gericht op vraagstukken die gaan over het voorkómen van coronabesmettingen, het inspelen op een mogelijke tweede golf of op vraagstukken als gevolg van de coronapandemie. Deskundige coaches staan klaar om te helpen. Heb je een coronagerelateerd vraagstuk?  Hier kun je meer lezen  over corona-ondersteuning en aanmelden. Inmiddels helpen we meer dan 20 zorgaanbieders, kleine woonvoorzieningen en grote zorgorganisaties. Hier kun je bijv. het verhaal lezen van Humanitas Deventer die hulp heeft gehad: https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/humanitas-corona-ondersteuning/

Tools corona

Op basis van de huidige kennis en richtlijnen omtrent corona hebben wij vanuit het Vilans-programma Waardigheid en trots op locatie een wegwijzer op organisatieniveau en een audit op teamniveau ontwikkeld.

  • De CoronaWegwijzer voor verpleeghuizen biedt een handreiking om op organisatieniveau na te gaan of de organisatie werkt volgens de coronarichtlijnen en -kennis. De CoronaWegwijzer bestaat uit 14 onderdelen. Per onderdeel lees je wat de actiepunten zijn voor de organisatie en vind je links naar officiële richtlijnen, draaiboeken, tools en praktijkvoorbeelden.
  • De Corona Audit is een hulpmiddel voor locaties, afdelingen, teams van verpleeghuizen om te checken of de inhoud en de voorwaarden voor goede coronazorg geregeld zijn. Uitgangspunt voor de audit zijn de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, maar dan gericht op coronazorg. Welk effect heeft het coronabeleid op persoonsgerichte zorg, op welzijn, op veiligheid of op leren en verbeteren van de zorg?