Coronacrisis heeft geen gevolgen voor bekostiging onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz

Veel cliënten in de Wet langdurige zorg (Wlz) maken gebruik van onafhankelijke cliëntondersteuning. Door de maatregelen van de Rijksoverheid is voorlopig huisbezoek en fysiek contact tussen cliëntondersteuners en cliënten niet toegestaan. Gelukkig kunnen organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning aanbieden, hun dienstverlening in de meeste gevallen digitaal en telefonisch voortzetten.

Zorgkantoren laten weten dat deze digitale/telefonische consulten geen gevolgen hebben voor de gebruikelijke registratie en declaratie van consulten. De werkwijze met betrekking tot de huidige zeven diensten die cliëntondersteuners aanbieden, blijft ongewijzigd. Concreet betekent dit dat digitale/telefonische consulten geregistreerd en gedeclareerd kunnen worden als een normaal (fysiek) consult. Ook zijn aanpassingen in de overeenkomsten tussen de aanbieders van cliëntondersteuning en de zorgkantoren niet nodig.

Raadpleeg de site van Zorgverzekeraar Nederland voor meer informatie.