Coronavirus en onze maatregelen

U hebt ongetwijfeld de gevolgen van het coronavirus (COVID-19) gemerkt. Het zorgkantoor Zorg en Zekerheid neemt maatregelen in deze uitzonderlijke situatie die de hele samenleving raakt. Dat doen we door delen van onze dienstverlening uit voorzorg tijdelijk anders in te richten. Zo houden we met elkaar het risico van verspreiding van het virus zo klein mogelijk en kunnen we clienten de hulp en ondersteuning blijven bieden die uw cliënten nodig hebben.

Maatregelen en wat dit voor uw cliënt betekent

Bij zorgkantoor Zorg en Zekerheid staan de gezondheid en veiligheid van onze cliënten en hun naasten, zorgaanbieders en onze medewerkers voorop. We volgen daarom de adviezen en richtlijnen van de regering en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit heeft gevolgen voor de manier waarop wij de komende tijd contact hebben met uw cliënten:

We annuleren geplande afspraken met cliënten en zorgaanbieders op ons zorgkantoor of bij cliënten thuis

  • Bewustekeuzegesprekken (BKG) vinden tot nader order plaats via de telefoon. Uw cliënt hoeft niet naar het zorgkantoor te komen;
  • Huisbezoeken worden tot nader order uitgesteld; 
  • Wanneer uw cliënt vragen heeft, verzoeken wij deze vragen vooral via de telefoon of de e-mail te stellen. Wij vragen u en uw cliënt niet naar ons kantoor te komen als dat niet hoeft;
  • Heeft uw cliënt al een afspraak staan? Wij nemen contact met uw cliënt op om een nieuwe afspraak te maken.
  • Geplande bijeenkomsten worden in overleg telefonisch georganiseerd of verschoven naar een later moment. 

Voorkom verspreiding van het coronavirus

  • Was de handen regelmatig met water en zeep;
  • Moet uw cliënt hoesten of niezen? Adviseer dit te doen in de binnenkant van de elleboog;
  • Gebruik papieren zakdoekjes;
  • Hou 1,5 meter afstand van elkaar;
  • Geen handen schudden.

We zijn er voor u en voor uw cliënt

De komende tijd vraagt op verschillende manieren om aanpassing. Dat geldt niet alleen voor ons, maar ook voor uw cliënt en u als zorgaanbieder. Dat realiseren we ons maar al te goed. We hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie en rekenen op uw medewerking. Heeft uw cliënt vragen over de langdurige zorg? Dan zijn we er voor uw client maar ook voor u als zorgaanbieder. Onze medewerkers staan telefonisch en per mail voor u en uw cliënt klaar met hulp en advies.

Voor vragen over de zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid, raadpleeg de website van de verzekeraar Zorg en Zekerheid voor meer informatie. 

Wat doen zorgkantoren en zorgverzekeraars om zorgverleners te ondersteunen?

Zorgkantoren en zorgverzekeraars hebben grote waardering voor de inzet en de flexibiliteit van alle zorgverleners en zorgorganisaties. Daarom zorgen wij er op verschillende manieren voor dat zij de (acute) zorg kunnen blijven bieden. Meer informatie vindt u op de website van zorgverzekeraars Nederland.

De landelijke Wlz-brief is ook te raadplegen op de website van zorgverzekeraar Nederland.

Ik heb vragen omtrent het coronavirus en de zorg voor mijn cliënt

Wij hebben voor u zoveel mogelijk websites verzameld die actuele informatie verstrekken over het coronavirus en het ontvangen van zorg.

Raadpleeg de website van de NZa voor meer informatie.

Raadpleeg de website van de SVB voor meer informatie over PGB.

Raadpleeg de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Raadpleeg de website van Zorgverzekeraar Nederland voor meer informatie.