Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:00 uur. Afdeling pgb is tijdelijk van 09.00 uur tot 14.00 uur bereikbaar.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Landelijke afspraken over besluitvorming en financiering cohortafdelingen

In verschillende regio’s zijn initiatieven gestart om opvang te bieden aan kwetsbare patiënten die niet (meer) in het ziekenhuis hoeven te liggen maar ook (nog) niet naar huis kunnen. Dit gebeurt deels in bestaande instellingen en deels in nieuwe - tijdelijke - locaties.  Regio’s waar extra capaciteit nodig is, kunnen dit verder vormgeven aan de hand van landelijke afspraken. Om alle betrokkenen in de verschillende regio’s sneller duidelijkheid te geven over aanpak en eenduidigheid in proces, besluitvorming en financiering is een notitie gemaakt. Raadpleeg de site van ZN voor meer informatie.