Maatregelen CIZ: Regeling Nza voor zorgaanbieders in geval van corona

Als zorgaanbieders extra zorg moeten leveren of cliënten moeten isoleren en daardoor extra kosten moeten maken, dan kunnen zij aanspraak maken op een speciale regeling van de Nza. Dit geldt dan zowel voor zorg aan cliënten die zelf het coronavirus hebben opgelopen, als voor cliënten zonder het coronavirus waarbij extra kosten gemaakt moeten worden om de noodzakelijke zorg veilig te kunnen leveren.

Er hoeft dan geen Wlz-registratie aangevraagd te worden bij het CIZ voor een (ophoging van) een zorgprofiel voor de cliënt. De Wlz-registratie is bedoeld voor reguliere VV (her)indicaties. Het gaat dan dus om een (verzwaring van de) zorgvraag bij een cliënt die in principe niet samenhangt met de uitbraak van het coronavirus. Vanzelfsprekend kan het zo zijn dat de zorg verzwaring voor een cliënt indirect komt door corona, omdat daardoor mantelzorg of dagbesteding is weggevallen. In dat geval kan een Wlz-registratie VV aangevraagd worden.

Lees hierover meer op de website van de Nza , op de website van Zorgverzekeraars Nederland of op de website van het CIZ. 

Wel een Wlz-registratie aanvragen? dat kan hier.