Mantelzorgers willen andere bezoekregeling bij tweede coronagolf

Ruim de helft van de bewoners en naasten wil een verdere versoepeling van de bezoekregeling in verpleeghuizen. Ze geven aan bij een tweede golf vooral meer (fysiek) contact en maatwerk te willen. Daarbij is men zich bewust van de gezondheidsrisico’s. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd onder cliënten van de zorgkantoren van Zorg en Zekerheid, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis.  

“Het is dubbel. Vader is wel eenzaam geweest”, aldus een van de respondenten. Mocht er een nieuwe lockdown ontstaan, dan moet de kwaliteit van leven het uitgangspunt zijn.

Iets minder dan de helft van de respondenten wil de bezoekregeling hetzelfde houden. Ook al maken zij zich zorgen over de eenzaamheid en fysieke gezondheid van hun naasten. “Gezondheid gaat voor alles”, zegt een van de mantelzorgers. Bestuurder Vivian Broex van Zorgspectrum wil maatwerk: “Ik hoop dat we een tweede golf kunnen voorkomen, maar anders moet kwaliteit van leven het uitgangspunt zijn wat mij betreft. Maatwerk moet dan mogelijk zijn, zodat er keuze is.”

Open verpleeghuis in tijden van corona kan

“Door het bezoekersverbod werden we plotseling geconfronteerd met een manier van werken die haaks stond op waar we voor staan. Er werden geen gesprekken meer gevoerd met de cliënt en familie over wat belangrijk was. Kwaliteit van leven was vernauwd tot ‘niet ziek worden door corona’. Er ontstonden intens verdrietige dilemma’s”, aldus Broex.

ZorgSpectrum heeft vrij snel de regie teruggenomen en heeft een Ethisch Kompas ontwikkeld. Een hulpmiddel om samen met de bewoner en familie de wensen en behoeften vast te stellen en een risico-inschatting van besmetting te maken. “Uiteraard rekening houdend met alle richtlijnen. Door deze aanpak krijgen de bewoner en familie weer enige regie terug en kunnen zij kiezen tussen verschillende mogelijkheden.”

Duidelijkheid over bezoekmogelijkheden

De onzekerheid over het al dan niet kunnen bezoeken van naasten bij een (lokale) uitbraak, zorgt zowel bij zorgaanbieders als bij cliënten voor terughoudendheid bij een besluit tot opname in het verpleeghuis. Veel mensen blijven liever nog even thuis wonen, dan dat ze verhuizen naar het verpleeghuis.

De zorgkantoren hopen dat er bij een eventuele tweede golf snel duidelijkheid komt over de mogelijkheden voor bezoek en contact. Daarbij zijn maatwerk en keuzemogelijkheden voor ouderen en hun familie belangrijk. De oproep die eruit voortkomt is duidelijk: welbevinden en kwaliteit van leven verdienen een grote plek in bezoekregelingen en richtlijnen. Transparantie over de maatregelen bij een volgende golf is gewenst, zo menen de zorgkantoren.

Maatwerk mogelijk

Dat het mogelijk is om vanuit kwaliteit van leven te redeneren én het collectieve belang blijkt uit een van de verhalen van de respondenten. Omdat zijn vrouw niet meer op bezoek kon komen, werd een 85-jarige man met dementie somber en ging steeds minder eten en drinken. Normaal werd hij dagelijks door zijn vrouw geholpen bij de avondmaaltijd. Samen met het verpleeghuis werd gezocht naar een oplossing met zo min mogelijk risico. De echtgenote paste haar sociale leven zoveel mogelijk aan en kwam met een mondkapje elke dag weer helpen bij het eten.