Meer mondkapjes voor verpleeghuizen en thuiszorg

In verschillende regio’s zijn initiatieven gestart om opvang te bieden aan kwetsbare patiënten die niet (meer) in het ziekenhuis hoeven te liggen maar ook (nog) niet naar huis kunnen. Dit gebeurt deels in bestaande instellingen en deels in nieuwe - tijdelijke - locaties.  Regio’s waar extra capaciteit nodig is, kunnen dit verder vormgeven aan de hand van landelijke afspraken. Om alle betrokkenen in de verschillende regio’s sneller duidelijkheid te geven over aanpak en eenduidigheid in proces, besluitvorming en financiering is een notitie gemaakt. Raadpleeg de site van ZN voor meer informatie.