NZa-beleidsregel voor compensatie omzetverlies en extra kosten in langdurige zorg

Zorgaanbieders in de langdurige zorg kunnen de extra kosten die zij maken en de inkomsten die zij mislopen als gevolg van Covid-19 vergoed krijgen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hiervoor een beleidsregel opgesteld die zorgkantoren de gelegenheid geeft om hierover met aanbieders afspraken te maken. Woensdag 19 mei 2020 is de landelijke beleidsregel SARS-CoV-2 virus – BR/REG-20158 gepubliceerd. Via deze weg willen we u hiervan op de hoogte brengen. De beleidsregels is de raadplegen op de site van de NZa.