Verruiming bezoek verpleeghuizen

Minister De Jonge wil graag perspectief bieden aan bewoners en naasten van verpleeghuizen, met een gecontroleerde aanpak om risico’s zoveel mogelijk te minimaliseren. Gezien het positieve verloop van de eerste stap in de verruiming van de bezoekregeling, kan per 25 mei de volgende stap genomen worden. Daarbij mag iedere verpleeghuislocatie die aan alle eisen voldoet, bezoek toelaten volgens de geldende randvoorwaarden. Dit schrijft De Jonge vandaag, 20 mei, in zijn brief aan de Tweede Kamer met een update over alle coronamaatregelen.

Er is geen maximum aan het aantal verpleeghuislocaties dat per 25 mei mag meedoen. Een zorgaanbieder die een verpleeghuislocatie weer open wil stellen voor bezoek, meldt zich bij de GGD in zijn regio.

Eisen handreiking bezoekregeling verpleeghuizen

De locatie moet voldoen aan alle eisen die staan in de meest actuele Handreiking bezoekregeling verpleeghuizen. Deze handreiking wordt door verschillende partijen samen telkens aangepast aan de verruiming van de bezoekregeling. Met uitleg over zaken als naar de kapper gaan, gezamenlijk eten, dagbesteding, de tandarts, paramedische zorg, met een bewoner een wandeling buiten maken, enz.

Tijdspad verruiming bezoekregeling

Ook geeft minister De Jonge een vooruitblik op het tijdspad van de verruiming van de bezoekregeling.

  • 15 juni: alle verpleeghuislocaties moeten open

Per 15 juni moeten alle verpleeghuislocaties voldoen aan de eisen uit de handreiking, zodat alle locaties ook daadwerkelijk weer opengesteld kunnen worden voor bezoek.

  • 15 juli: verruiming van de eisen aan de bezoekregeling

Per 15 juli zal naar verwachting een aantal van de beperkingen zoals die nu gelden op grond van de aangepaste bezoekregeling zullen vervallen. Zo zullen dan onder andere weer meer bezoekers per bewoner mogelijk zijn.

Meer informatie?