Wijzigingen in de covid beleidsregel NZa

De NZa heeft wijzigingen in de covid beleidsregel doorgevoerd:

In tegenstelling tot eerder gepubliceerde beleidsregels heeft de NZa in Bijlage 1 nu ook de volgende prestaties opgenomen:

  • de dagbestedingsprestaties met de H9xx code,
  • de vervoersprestaties dagbesteding/dagbehandeling met de H9xx/Z9xx/V9xx code
  • en de toeslagen dagbesteding kind met de H9xx/Z9xx/V9xx code. Deze prestaties worden veelal ook door de week geleverd, net als de dagbesteding met de H8xx code volgens geraadpleegde deskundigen/controllers.

Ook is besloten om door de overheid voor de arbeidsovereenkomst en cao benoemde officiële feestdagen (tweede paasdag, tweede pinksterdag, Goede Vrijdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede kerstdag) te beschouwen als een zondag, omdat volgens deskundigen/controllers anders in veel gebruikelijke situaties sprake zou zijn van overcompensatie.(uit Toelichting)

De beleidsregels SARS-CoV-2 virus (BR/REG-20158c) en SARS-CoV-2 virus: fase 3 (BR/REG-20160a) zijn vastgesteld en recent gepubliceerd.