Zorgverzekeraars lenen medewerkers met zorgopleiding uit

Zorgverzekeraars a.s.r., CZ, De Friesland, Menzis, Salland Zorgverzekeringen, VGZ en Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid stellen voormalig zorgverleners die nu bij hen in dienst zijn in staat om bij te springen in de zorg. Het gaat om medewerkers met een (recent verlopen) BIG-registratie. Met dit gebaar willen zij bijdragen aan verlichting van de werkdruk van de zorgprofessionals die zorgen voor patiënten met het coronavirus.

Petra van Holst, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland, is enthousiast: “Er wordt ontzettend veel gevraagd van mensen die werken in de zorg. Dat was al, maar door het coronavirus is dat alleen maar toegenomen. Zorgverzekeraars hebben veel waardering voor al die inspanningen en de flexibiliteit die daarbij komt kijken. Medewerkers van zorgverzekeraars willen niet alleen helpen met financiële maatregelen, maar ook letterlijk de handen uit de mouwen steken om zorgverleners te helpen.”

De geïnteresseerde medewerkers van zorgverzekeraars komen te werken onder verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder en worden vrijgesteld van hun normale werkzaamheden bij de zorgverzekeraar. Deelname gebeurt geheel op vrijwillige basis en met behoud van salaris. Vrijstelling van werk wordt geregeld in goed overleg met de leidinggevende, waarbij rekening wordt gehouden met de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Voormalige verpleegkundigen en artsen van wie de registratie in het BIG-register is verlopen na 1 januari 2018, mogen bij uitzondering weer aan de slag in de zorg, zonder dat zij zich opnieuw in het register moeten inschrijven. Dit is vorige week besloten door het ministerie van VWS. De inzet van extra personeel in de zorg is hard nodig om de corona-uitbraak zo goed mogelijk te kunnen bestrijden. Medewerkers van zorgverzekeraars hebben dagelijks contact met zorgverleners en zijn zich bewust van de enorm druk op hen. Daar waar mogelijk dragen zij daarom graag hun steentje bij om die werkdruk enigszins te kunnen ontlasten. Raadpleeg de website van Zorgververzekeraar Nederland.