Innovatie

Het zorgkantoor is van mening dat innovaties van groot belang zijn om ook in de toekomst verzekerd te zijn van kwalitatief goede en betaalbare zorg. De meeste innovaties kunnen binnen de bestaande regels worden gefinancierd. Voor sommige nieuwe ontwikkelingen geldt dat echter niet. Hiertoe kan binnen de daarvoor geldende beleidsruimte een experiment opgezet worden.

Wanneer u een voorstel heeft voor een experiment bespreekt het zorgkantoor graag met u de mogelijkheden. Daarbij worden door het zorgkantoor reeds lopende experimenten in ogenschouw genomen, om dubbele experimenten te voorkomen. Wij willen u verder attenderen op de geldende beleidsregels die hier opgenomen zijn onder het kopje ‘relevante documenten'.

Meer informatie?


U kunt hierover contact opnemen met uw zorginkoper.