Informatie over meerzorg

Meerzorg is bedoeld voor cliënten die gezien hun behoefte aan zorg meer zorg nodig hebben dan waarop zij op grond van het best passend profiel recht hebben en waarbij de zorgaanbieder niet uitkomt met de financiering die samenhangt met de Wlz-indicatie die de cliënt heeft. Als zorgaanbieder vraagt u de meerzorg ten behoeve en namens de cliënt aan bij het zorgkantoor.

De regeling Meerzorg is bedoeld om extra zorg voor cliënten met een extreme zorgvraag te financieren. Er is sprake van een extreme zorgvraag als de zorgvraag van de cliënt ten minste 25% hoger is dan de zorg die de krijgt vanuit zijn Wlz-indicatie.  

Protocol Meerzorg

De  zorgkantoren hebben een uniforme aanvraagprocedure Meerzorg ontwikkeld voor zorgaanbieders. Deze is vastgelegd in het Protocol Uitvoering Regeling Meerzorg.  Dit protocol is van toepassing voor de sectoren gehandicaptenzorg (GZ), Verpleging en Verzorging (VV) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Het protocol is bijlage 7 van de landelijke inkoopdocumenten. U dient bij het aanvragen van meerzorg dit protocol te hanteren.  

Aanvragen

Voor het aanvragen van intramurale meerzorg dient het aanvraagsjabloon volledig en juist ingevuld te worden. Vergeet niet ook de in het protocol benoemde bijlagen bij te voegen. U kunt het sjabloon en de andere benodigde documenten beveiligd sturen naar meerzorgzorgkantoor@zorgenzekerheid.nl of indienen via VECOZO.

Als er sprake is van een modulair pakket thuis (MPT) of volledig pakket thuis (VPT),  dient de zorgaanbieder in overleg met de cliënt de rekenmodule en het adviesformulier in via VECOZO bij het zorgkantoor. Hierbij dient dan het Tabblad Meerzorgonderbouwing ingevuld te worden. Indien wij de aanvraag in goede orde hebben ontvangen, ontvangt u van ons een bevestiging. Het zorgkantoor neemt alleen volledig en juist ingevulde aanvragen in behandeling. Het zorgkantoor heeft voor de intramurale aanvragen een handleiding ter beschikking gesteld. Binnen 8 weken beoordeeld het zorgkantoor de aanvraag en stuurt zij een beschikking met haar oordeel.  Daar waar er sprake is van een gedragsproblematiek, wordt de aanvraag voor de (zorg)inhoudelijke beoordeling door de aanbieder doorgestuurd naar het CCE en zal het CCE een huisbezoek af te leggen. In dat geval wordt de beslistermijn van het zorgkantoor met 8 weken opgeschoven.

Wanneer er sprake is van een aanvraag op basis van somatische problematiek brengt het zorgkantoor een bezoek aan de cliënt.

NB: Voor cliënten die zorg inkopen middels een persoonsgebonden budget (PGB) geldt een andere aanvraagprocedure. Zij kunnen hierover contact opnemen met het zorgkantoor.  

 

 

Mocht u nog vragen hebben over de meerzorg procedure dan kunt u een e-mail sturen naar meerzorgzorgkantoor@zorgenzekerheid.nl.