Zorginkoopbeleid 2019

Presentatie "Inkoop Wlz 2019"

Geplaatst 11 juni 2018

Afgelopen donderdag heeft het zorgkantoor met een Webinar een toelichting gegeven op de inkoop 2019. Het zorgkantoor heeft dit met een presentatie gedaan. Hieronder vindt u deze presentatie.

Via de onderstaande link kunt u na korte registratie de opname van de webinar terugkijken.

https://www.gotostage.com/channel/a1196f106eb04b6a992bdbb202a90046

Webinar "Inkoop Wlz 2019"

Geplaatst 5 juni 2018

In tegenstelling tot voorgaande jaren is er in de eerste week van juni geen presentatie van ons inkoopbeleid. Dit jaar geeft het zorgkantoor u informatie over de aanvullingen op het inkoopbeleid door middel van een Webinar.

Wanneer
Deze Webinar vindt plaats op donderdag 7 juni 2018 van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Aanmelden
Wilt u deelnemen aan de Webinar dan kunt u registreren via onderstaande link:

https://attendee.gotowebinar.com/register/7411902832055436033

Na registratie ontvangt u informatie over de wijze waarop u deelneemt aan de Webinar.

Agenda
1. Presentatie aanvulling inkoopbeleid Wlz 2019 landelijk
2. Presentatie aanvulling inkoopbeleid Wlz 2019 regionaal
3. Vragen

Vragen gepubliceerde documenten
Tijdens de Webinar heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen, hiervoor is een vragengedeelte na de presentaties. Deze vragen worden ook samen met de definitieve antwoorden gepubliceerd in de nota van inlichtingen op 29 juni 2018. Na de Webinar kunt u ook nog vragen stellen via de Nota van Inlichtingen. Het indienen van de vragen kan tot uiterlijk 21 juni 2018 per email naar emailadres zorgkantoor@zorgenzekerheid.nl.

Webinar gemist, of nog eens terugkijken?
De opname van het Webinar wordt gepubliceerd op de website van het zorgkantoor. Inkoopdocumenten Wlz 2019.

Inkoopdocumenten Wlz 2019

Geplaatst 1 juni 2018

Hieronder vindt u de (aanvullingen op de) landelijke en regionale documenten voor de zorginkoop Wlz 2018 ten behoeve van de inkoop van Wlz zorg voor 2019 van de Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden.

Wij verwijzen u graag naar de pagina met daarop de inkoopdocumenten, waarop de onderstaande documenten een aanvulling zijn.

Landelijke documenten:

In de zomer zal bijlage 3 Beleidskader 2019 gepubliceerd worden. Bijlage 4 Voorschrift Zorgtoewijzing 2019 zal in het najaar van 2018 worden gepubliceerd worden op deze pagina.

Regionale documenten:

Contouren zorginkoop Wlz 2019

Geplaatst 30 april 2018

Evenals voorgaande jaren wordt door de Zorgkantoren het landelijke kader voor de contractering Wlz 2019 opgesteld. Hieronder beschrijven we de eerste contouren.