Crisiszorg in de Wlz - cliëntinformatie

Crisiszorg in de Wlz: altijd tijdelijk

Het kan zijn dat een situatie thuis uit de hand loopt waardoor direct opname in een zorginstelling noodzakelijk is. In dat geval kan er aanspraak zijn op Wlz-crisisopname.

De volgende criteria vormen cumulatief de grondslag voor het gebruikmaken van een Wlz-crisisplek:

  • een plotselinge wijziging in de gezondheidssituatie (aandoeningen, stoornissen, beperkingen) van een cliënt in de thuissituatie of van de informele hulp (wegvallen mantelzorg)
  • die leidt tot een substantieel andere inhoud (functie en/of plaats) en omvang van de benodigde zorg
  • waarbij het noodzakelijk is om opname binnen 24 (voor VV) tot 48 (voor GZ) uur in te zetten om onaanvaardbare gezondheidsrisico's of ander gevaar voor de cliënt en/of zijn gezin en/of woonomgeving te voorkomen.

Waar kunt u crisiszorg krijgen?

Omdat crisiszorg een specifieke vorm van zorg is, is deze niet bij alle zorgaanbieders beschikbaar. U wordt wanneer mogelijk binnen de regio op een crisisplek opgenomen bij een speciaal daarvoor aangewezen zorgaanbieder. Het kan soms voorkomen dat in de regio alle crisisplekken bezet zijn met cliënten. U wordt dan opgenomen buiten de regio. Het is daarom belangrijk om voorafgaand aan aanmelding voor crisisopname in te stemmen met opname bij een andere zorgaanbieder van voorkeur en eventuele opname buiten de regio.

Crisiszorg is altijd tijdelijk

Crisisopname is altijd tijdelijk. In de sector Verpleging en Verzorging duurt opname maximaal 14 dagen en in de sector Gehandicaptenzorg maximaal 6 weken. Deze periode is in uitzonderlijke gevallen maximaal 1x te verlengen. Het zorgkantoor beoordeelt dit. Na de periode van crisisopname moet de cliënt de crisisplek verlaten, bijvoorbeeld door terug te keren naar huis of door te stromen naar een andere reguliere opname plek bij dezelfde of een andere zorgaanbieder.

Na de crisisopname (zowel binnen als buiten de regio) wordt onderzocht welke vervolgzorg nodig is en welke wensen u heeft. Als u niet terug naar huis kan of wil, wordt gezocht naar een vervolgplek in een zorginstelling.

Crisisopname is niet bedoeld om versneld opgenomen te worden op een locatie van voorkeur. U krijgt dan ook geen voorrang op andere cliënten die op de wachtlijst staan. Het kan voorkomen dat de locatie van voorkeur plek heeft, maar als dit niet zo is wordt u overgeplaatst naar een andere locatie. Dit kan zowel binnen als buiten de regio zijn, afhankelijk van uw zorgvraag. U kunt ervoor kiezen om vervolgens tijdens de opname elders op de wachtlijst te staan van uw locatie van voorkeur.

Aanmelding voor crisisopname

Aanmeldingen voor crisisopname in de sector Verpleging en Verzorging gaan altijd via de huisarts. In de gehandicaptenzorg zijn er ook andere mogelijkheden om een cliënt aan te melden. Op de speciale pagina over crisiszorg voor aanmelders is meer informatie over toegang, criteria en aanmelding voor crisisopname te vinden. Daar zijn ook diverse regelingen en protocollen te vinden.