U wilt Wlz-zorg ontvangen?

Voordat u Wlz-zorg kunt ontvangen, moet er worden vastgesteld of u die zorg ook écht nodig heeft. Dat doet het onafhankelijke indicatieorgaan CIZ voor u. CIZ staat voor Centrum Indicatiestelling Zorg.

U kunt uw aanvraag bij het CIZ indienen door het (laten) invullen van het speciale CIZ Aanvraagformulier Wlz-zorg. Dit formulier kunt u via de website van het CIZ downloaden (www.ciz.nl) of bij het CIZ-kantoor bij u in de buurt aanvragen.

Er is altijd persoonlijk contact tussen het CIZ en u. Dat contact vindt plaats in de vorm van een huisbezoek, tijdens een spreekuur of een telefoongesprek. Naast vier kantoren in Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen en Zwolle zijn er ook locaties voor spreekuren.

Indicatiestelling in zorgprofielen/zzp's

Als het CIZ vaststelt dat u recht heeft op Wlz-zorg, dan krijgt u een zogenaamd zorgprofiel/zorgzwaartepakket (zzp) toegekend. Het zorgprofiel omschrijft op welke zorg u recht heeft. Meer informatie over zorgprofielen/zzp's vindt u op deze website.