Kortdurend verblijf in de Wlz (logeren)

U woont thuis maar wilt logeren in een zorginstelling

'Kortdurend verblijf' is logeren in een zorginstelling. Dit kan maximaal drie dagen per week. Kortdurend verblijf is bedoeld voor mensen met een Wlz-indicatie die nog thuis wonen. Zij kiezen ervoor om niet permanent in een zorginstelling te verblijven, maar willen alleen af en toe logeren. Deze zorginstelling is bijvoorbeeld een verpleeghuis of een instelling voor gehandicaptenzorg.

Kortdurend Verblijf kan worden ingezet als het noodzakelijk is de persoon te ontlasten die normaal gesproken (mantel)zorg aan u levert.

Permanent toezicht

Tijdens het logeren kunt u de zorg ontvangen die u normaal thuis ontvangt. Daarnaast is er permanent toezicht. Permanent toezicht kan verschillende doelen hebben en verschillen in intensiteit. Afhankelijk daarvan kan de toezichtfunctie op verschillende manieren vorm krijgen. Het toezicht kan gericht zijn op:

  • het bieden van fysieke zorg zodat tijdig kan worden ingegrepen bij bijvoorbeeld valgevaar, of complicaties bij een ziekte;
  • het verlenen van zorg op frequente en/of ongeregelde tijden, omdat de verzekerde zelf niet (meer) in staat is om hulp in te roepen;
  • het preventief ingrijpen bij gedragsproblemen (voorkomen van escalatie en gevaar). 

Permanent toezicht omvat altijd bovengebruikelijk toezicht.

Voor wie is kortdurend verblijf niet bedoeld?

Kortdurend verblijf is niet bedoeld voor het overnemen van ouderlijk toezicht op kinderen: er wordt scherp onderscheid gemaakt tussen zorg met permanent toezicht (Wlz-zorg) en ouderlijk toezicht. Gebruikelijk ouderlijk toezicht is de normale, dagelijkse zorg die ouders worden geacht hun kinderen te bieden. Permanent toezicht in het kader van Wlz-zorg betreft het toezicht dat extra nodig is als gevolg van de aandoening of beperking van het kind, bovenop het gebruikelijke toezicht dat een kind altijd nodig heeft. De intensiteit van gebruikelijk toezicht van ouders aan kinderen neemt af naarmate kinderen ouder worden. 

Vijf stappen naar uw toegang tot zorg

Om aanspraak te kunnen maken op Wlz-zorg moet u diverse stappen doorlopen. In het indicatiebesluit dat u ontvangt staat omschreven welke zorg u nodig heeft. U kunt nu zelf op zoek gaan naar een zorgverlener. Heeft u gekozen voor Zorg in Natura, dan vindt u in onze Zorgvergelijker een overzicht van zorgaanbieders bij u in de buurt. Voor hulp hierbij staat het zorgkantoor voor u klaar.

Routeplanner

De afdeling Zorgservice van het zorgkantoor fungeert als routeplanner in de zorg. Heeft u bijvoorbeeld moeite met het kiezen van een zorgaanbieder, neem dan gerust contact op. Maar ook als u onverhoopt op een wachtlijst komt te staan en snel overbruggingszorg nodig heeft kunt u ons bellen.

Onze diensten

In alle onderstaande gevallen kunt u rekenen op deskundig advies en professionele hulp van de medewerkers van uw zorgkantoor: 

  • het vinden van een passende zorgaanbieder;
  • het zoeken naar tijdelijke vervangende zorg wanneer u te maken krijgt met een wachttijd tot aan opname (de zogenaamde overbruggingszorg);
  • advies en antwoorden op al uw vragen over de Wlz;
  • het omzetten van uw PersoonsGebonden Budget naar Zorg in Natura of andersom;
  • overstappen naar een andere zorgaanbieder.

De medewerkers van Zorgservice zitten iedere werkdag van 8:30 tot 17:00 voor u klaar. U kunt hen bereiken op telefoonnummer 071 582 58 88. Ook kunt u hen mailen via zorgservice.wlz@zorgenzekerheid.nl.