Wat is een Persoonsgebonden Budget?

Een Persoonsgebonden Budget, kortweg PGB, is in feite niets anders dan een zakje met geld waarmee u zelf zorg kunt inkopen. Dit budget ontvangt u van uw Zorgkantoor en wordt voor u beheerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Met een PGB wordt u dus in staat gesteld zelf de zorg te organiseren die u nodig heeft. Dit betekent dat u uw eigen zorgpakket moet samenstellen en zelf beslist wie die zorg gaat verlenen. Als u zorg heeft ingekocht, ontvangt u van uw zorgverlener een rekening. Deze rekening stuurt u naar de SVB die deze vervolgens voor u betaalt.

Het tegenovergestelde van een PGB is Zorg in natura.

Zelf verantwoordelijk of liever niet?

Met een PGB wordt u zelf verantwoordelijk voor uw budget. Verantwoordelijk zijn betekent dat u gehouden bent aan verplichtingen en aansprakelijk bent voor eventuele financiële gevolgen. Ook moet u zelf uw zorgverleners aansturen en zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen opstellen. Aan de andere kant heeft u de mogelijkheid om zelf de regie te houden, zelf te kiezen en zelf te oordelen.

Wilt u weten of een PGB voor u geschikt is? Ga dan naar Kiezen tussen PGB en Zorg in natura.

Wettelijk vertegenwoordiger

Soms staat de zorgvrager onder toezicht van ouders, voogd of andere personen of organisaties. In dat geval is de wettelijk vertegenwoordiger verantwoordelijk voor het organiseren van de zorg die de zorgvrager nodig heeft. Van de wettelijk vertegenwoordiger wordt verwacht dat hij/zij in het belang van de zorgvrager handelt.

In sommige gevallen moet u verplicht een gewaarborgde hulp inschakelen om in aanmerking te komen voor een pgb. Meer informatie over gewaarborgde hulp vindt u op de pagina gewaarborgde hulp.

Wlz-zorg

Met een CIZ indicatie kan via een PGB Wlz-zorg worden ingekocht. De soort zorg die u nodig heeft, wordt uitgedrukt in 'functies'. De hoeveelheid zorg wordt uitgedrukt in 'klassen', dat gelijk staat aan uren of dagdelen.

De Wlz onderscheidt de volgende 6 zorgfuncties:

 • Persoonlijke verzorging
 • Verpleging
 • Behandeling
 • Begeleiding (individueel en groep)
 • Kortdurend verblijf
 • Verblijf

Voor de functies Behandeling en Verblijf kunt u geen PGB krijgen. Deze zorg kunt u alleen afnemen in natura.

Relevante links

Relevante vragen

 • Wat gebeurt er als ik kies voor Zorg in Natura?

  Als u voor Zorg in Natura kiest, stuurt het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) uw indicatie rechtstreeks door naar de AWBZ-instelling van uw keuze. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent vervolgens de hoogte van uw eigen bijdrage. Voor de betaling van deze bijdrage ontvangt u in het vervolg een acceptgiro.

 • Welke zorg valt niet onder mijn PGB?

  In de Vergoedingenlijst PGB 2015 2.0 kunt u lezen welke zorg u wel en niet uit uw PGB mag betalen.

 • Wat is het verschil tussen Zorg in natura en PGB?

  Wanneer u een Persoonsgebonden budget heeft ontvangt u een budget bij de Sociale verzekeringsbank. U kunt voor dit budget zorg inkopen en de Sociale verzekeringsbank zal voor de betaling zorgdragen. U moet dan wel zelf uw zorgverleners zoeken, afspraken met hen maken, contracten en zorgbeschrijvingen opstellen. U blijft zelf financieel verantwoordelijk voor wat u met het PGB geld doet. Dat betekend dat er veel van u wordt verwacht.

  Bij Zorg in Natura hoeft u zelf geen administratie bij te houden. Het zorgkantoor neemt dit van u over. Het zorgkantoor koopt voor de Wlz-cliënten in haar regio zorg in bij verschillende zorgaanbieders. Bij de inkoop maakt het zorgkantoor onder andere afspraken over de hoeveelheid, prijs en kwaliteit van de zorg. U kunt als Wlz-cliënt gebruik maken van deze ingekochte zorg. Bij Zorg in Natura levert de zorgaanbieder de zorg, regelt hij de administratie en declareert de zorg bij het zorgkantoor. U heeft daar zelf geen omkijken naar. Welke zorg de zorgaanbieder aan u levert, spreekt u samen af. De afspraken die u maakt over de invulling van uw zorg legt u samen met de zorgaanbieder vast in een zorgplan. U kiest zelf uit de door ons gecontracteerde zorgaanbieders welke zorgaanbieder de zorg moet leveren. Ook bij het zoeken naar de juiste zorgverlener kan het zorgkantoor u helpen. Bij zorg in natura hoeft u weinig zelf te doen.