Wlz-zorg met verblijf

U wilt wonen in een zorginstelling

Met uw Wlz-indicatie heeft u het recht om te wonen in een Wlz-instelling. Bijvoorbeeld in een verpleeghuis of een instelling voor verstandelijk gehandicapten. U kunt kiezen uit de zorgaanbieders met wie het zorgkantoor een contract heeft afgesloten.

Het beschikbare zorgaanbod dat past bij uw zorgvraag kunt u vinden in de ‘Zorgvergelijker' op deze website.

Procedure voor zorg met verblijf

U weet bij welke zorgaanbieder u wilt wonen

Als u met uw Wlz-indicatie wilt wonen in een Wlz-zorginstelling dat moet u eerst een keuze maken voor de zorgaanbieder bij wie u het liefst wilt wonen. Deze zorgaanbieder wordt uw voorkeursaanbieder. U kunt deze voorkeursaanbieder al direct doorgeven bij het aanvragen van uw indicatie bij het CIZ. In dit geval komt uw indicatie direct bij de zorgaanbieder terecht zodat deze contact met u op kan nemen om uw wensen te bespreken.

U weet nog niet bij welke zorgaanbieder u wilt wonen

Als u geen voorkeursaanbieder aan het CIZ heeft doorgegeven, dan neemt het zorgkantoor contact met u op zodra zij uw indicatie van het CIZ ontvangen heeft. Het zorgkantoor wil graag van u weten wie uw voorkeursaanbieder is zodat zij de indicatie kan doorsturen. Het zorgkantoor kan u ook helpen bij uw keuze voor een zorgaanbieder.

Dossierhouderschap

Uw voorkeursaanbieder wordt uw dossierhouder. Dat wil zeggen dat deze zorgaanbieder verantwoordelijk is voor uw zorg. De zorgaanbieder moet ervoor zorgen dat u wordt opgenomen als u dat wilt. Ook als er nog niet direct plek is om u op te nemen en er een wachtlijst is, moet de zorgaanbieder de benodigde zorg voor u regelen. Meer informatie over wachtlijsten vindt u op deze website.

Samen met uw zorgaanbieder maakt u afspraken over uw zorg. Deze afspraken worden vastgelegd in uw zorgplan. Bij de bespreking van het zorgplan mag u altijd iemand meenemen om u te ondersteunen, bijvoorbeeld uw mantelzorger of een professional.