Partneropname

Met uw partner meeverhuizen naar een zorginstelling

Als u moet worden opgenomen in een Wlz-instelling voor verpleging en verzorging (bijvoorbeeld een verpleeghuis) of gehandicaptenzorg, dan kan uw partner ervoor kiezen om met u mee te verhuizen naar deze instelling. Meeverhuizen kan ook als uw partner zelf geen indicatie heeft voor Wlz-zorg.

De kosten hiervoor worden vergoed vanuit de Wlz. Uw partner krijgt met deze regeling recht om samen met u te wonen in een zorginstelling. Uw partner krijgt hiermee echter geen recht op zorg. Als uw partner toch zorg nodig heeft, dan dient dit apart geregeld te worden volgens de gebruikelijke procedures van bijvoorbeeld de Wmo of Zvw, of uw partner moet zelf ook een indicatie voor Wlz-zorg aanvragen.

Hoe kunnen mijn partner en ik samen opgenomen worden?

Als u samen naar een zorginstelling wilt verhuizen is het belangrijk dat u kiest voor een zorgaanbieder die partnerplekken aanbiedt. Niet elke zorgaanbieder doet dit en zorgaanbieders zijn dit ook niet verplicht.

Als er woonruimte voor u en uw partner beschikbaar is, dan kunt u samen verhuizen. De zorgaanbieder meldt dit bij het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg). Hiermee kan hij de kosten voor huisvesting van uw partner declareren bij het zorgkantoor. Daarnaast brengt het CAK op basis van die registratie de wettelijke eigen bijdrage in rekening bij uw partner. Uw partner krijgt geen indicatie, het gaat enkel en alleen om een registratie.

Als er (nog) geen woonruimte voor u samen beschikbaar is bij uw voorkeursaanbieder, dan zijn er twee opties. Als uw gezondheid het toelaat kunt u ervoor kiezen om samen met uw partner op de wachtlijst van de voorkeursaanbieder geplaatst te worden. Zodra er plek is kunt u samen opgenomen worden. Tot die tijd kunt u eventueel thuis de benodigde zorg ontvangen. Als opname niet kan wachten, dan kunt u opgenomen worden bij een andere aanbieder dan de voorkeursaanbieder. De opname bij een andere zorgaanbieder kan tijdelijk of langdurig zijn en met of zonder partner. Dit is afhankelijk van uw voorkeur voor een specifieke zorgaanbieder, het zorgaanbod, de beschikbaarheid van woonruimte en de mogelijkheid om verder weg te gaan wonen.