Voor wie en wat is Wlz-zorg?

De Wet Langdurige Zorg (Wlz) is bedoeld voor zorg aan kwetsbare ouderen en gehandicapten die altijd toezicht nodig hebben en 24 uur per dag zorg dichtbij. Het gaat om mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. En het gaat om ouderen met een lichamelijke of psychogeriatrische aandoening, bijvoorbeeld dementie.

Is het voor u niet langer mogelijk om met ondersteuning van de gemeente of met verpleging en verzorging zelfstandig te wonen? Dan kunt u een beroep op de Wlz doen.

Soorten Wlz-zorg: zorg met verblijf en zorg zonder verblijf

Uit de Wlz krijgt u meestal zorg in een instelling. Op grond van de Wlz kunt u echter ook zorg thuis krijgen. Dit kan alleen als de kwaliteit van de zorg goed is en over het algemeen mogen de kosten van zorg thuis niet hoger zijn dan de kosten voor opname in een instelling.

De Wlz geeft recht op een integraal pakket zorg. Integraal betekent dat alles wat u nodig heeft in het pakket zit. Op deze website vindt u meer informatie over zorg met verblijf en zorg zonder verblijf.