U wilt gebruik maken van Wlz-zorg zonder verblijf

Heeft u een Wlz-indicatie maar wilt u niet in een instelling wonen, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden ook zorg zonder verblijf ontvangen.

Wlz-zorg zonder verblijf wil zeggen: zorg die u ontvangt zonder dat u verblijft (opgenomen bent) in een Wlz-instelling. U woont dus in uw eigen huis en ontvangt uw zorg thuis. Ook kunt u gebruikmaken van dagbesteding buitenshuis. Vanuit de Wlz kunt u ook recht krijgen op vervoer van en naar die dagbesteding, als dat medisch gezien noodzakelijk is.

Varianten Wlz-zorg zonder verblijf

Voor Wlz-zorg zonder verblijf zijn er drie varianten:

  • volledig pakket thuis (VPT)
  • modulair pakket thuis (MPT)
  • persoonsgebonden budget (PGB)

Over deze vormen van zorg vindt u meer informatie op de aparte pagina's in het menu.

Voorwaarden voor zorg zonder verblijf

U kunt alleen gebruik maken van zorg zonder verblijf als dit verantwoord en doelmatig is. Uw zorgaanbieder geeft hierover een advies, het zorgkantoor neemt hierover een beslissing.

Zo kijkt het zorgkantoor of zij vindt dat met uw zorgplan(nen) voldaan wordt aan uw zorgvraag. Oftewel: of u met de zorg die u voor ogen heeft niets tekort komt.

Daarnaast mag de zorg zonder verblijf meestal niet duurder zijn dan zorg in een instelling. Het zorgkantoor controleert dus ook of u niet méér zorg inzet dan past binnen het budget waarop u recht heeft. Dit geldt voor alle vormen van zorg zonder verblijf: een VPT, MPT en PGB.

In de beoordeling nemen de zorgaanbieder en het zorgkantoor uw persoonlijk plan mee, als u deze heeft ingediend.

Beschikking voor zorg thuis

De beslissing van het zorgkantoor wordt vastgelegd in een beschikking.

Als het zorgkantoor oordeelt dat zorg zonder verblijf in uw situatie voldoet aan de voorwaarden, dan geeft zij een positieve beschikking af. In deze beschikking staat dat u recht heeft op de door u aangevraagde zorg zonder verblijf.

Als het zorgkantoor oordeelt dat zorg zonder verblijf in uw situatie niet voldoet aan de voorwaarden, dan geeft zij een negatieve beschikking af. Bijvoorbeeld omdat de zorg thuis te duur is, er geen zorgaanbieder is die de zorg in uw woning kan leveren of omdat uw zorgvraag zo complex is dat de veiligheid thuis niet gegarandeerd is. In deze negatieve beschikking staat dat u niet de zorg zonder verblijf kunt ontvangen die u heeft aangevraagd. Ook wordt er uitgelegd wat de vervolgstappen en mogelijkheden zijn.

Tegen de beslissingen van het zorgkantoor kunt u in bezwaar gaan.