Zorgprofielen/zzp's

Niet iedereen met een Wlz-indicatie heeft dezelfde soort en hoeveelheid zorg nodig. Daarom bestaan er zorgprofielen, voorheen ook zorgzwaartepakketten (ZZP's) genoemd. Een zorgprofiel geeft aan wat voor zorg iemand nodig heeft. De profielen hebben nu namen, maar waren tot 2015 genummerd.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is een onafhankelijk indicatieorgaan en bepaalt welk zorgprofiel u nodig heeft. Zie hiervoor de pagina over indicatiestelling.

Nummer zorgprofiel

Naam zorgprofiel

 

Sector Verpleging en Verzorging (VV)

VV 4

VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging

VV 5

VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg

VV 6

VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging

VV 7

VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding

VV 8

VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging

VV 9b

VV Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging

VV 10

VV Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg

 

Sector Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VG)

VG 3

VG Wonen met begeleiding en verzorging

VG 4

VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging

VG 5

VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging

VG 6

VG Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering

VG 7

VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering

VG 8

VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging

 

Sector Licht Verstandelijk Gehandicaptenzorg (LVG)

LVG 1

LVG Wonen met enige behandeling en begeleiding

LVG 2

LVG Wonen met behandeling en begeleiding

LVG 3

LVG Wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine groep

LVG 4

LVG Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding

LVG 5

LVG Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding

SGLVG 1

LVG Behandeling in een SGLVG behandelcentrum

 

Sector Lichamelijk Gehandicaptenzorg (LG)

LG 1

LG Wonen met enige begeleiding en enige verzorging (2015)

LG 2

LG Wonen met begeleiding en enige verzorging

LG 3

LG Wonen met enige begeleiding en verzorging (2015)

LG 4

LG Wonen met begeleiding en verzorging

LG 5

LG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging

LG 6

LG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging

LG 7

LG Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging

 

Sector Zintuiglijk Gehandicaptenzorg, auditief (ZGaud)

ZGaud 1

ZGaud Wonen met begeleiding en enige verzorging (2015)

ZGaud 2

ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en verzorging

ZGaud 3

ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging

ZGaud 4

ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en enige verzorging

 

Geestelijke Gezondheidszorg

GGZ-B 3

GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding

GGZ-B 4

GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en verzorging

GGZ-B 5

GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en gedragsregulering

GGZ-B 6

GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging

GGZ-B 7

GGZ-B Beveiligd voortgezet verblijf vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding

 

Sector Zintuiglijk Gehandicaptenzorg, visueel (ZGvis)

ZGvis 1

ZGvis Wonen met enige begeleiding en enige verzorging (2015)

ZGvis 2

ZGvis Wonen met begeleiding en enige verzorging

ZGvis 3

ZGvis Wonen met intensieve begeleiding en verzorging

ZGvis 4

ZGvis Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging

ZG vis 5

ZGvis Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging