Informatiebulletin pgb Wlz 2019

Een overzicht van pgb-wijzigingen per 2019.

Pgb-informatiebulletin

Het zorgkantoor houdt u graag op de hoogte over actuele informatie van uw PGB.

Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben een nieuw informatiebulletin samengesteld over de wijzigingen die worden doorgevoerd op het persoonsgebonden budget (pgb) Wlz per 1 januari 2019. 

Naast het informatiebulletin voegen wij gemakshalve ook de pgb tarieven voor 2019 toe.