Aangepaste regeling Meerzorg 2019

Publicatiedatum 31.01.2019

Vanaf 1 januari 2019 is de regeling Meerzorg aangepast voor zorg in een instelling en VPT. Hier zijn een aantal belangrijke wijzigingen in doorgevoerd. Eén van de belangrijkste wijzigingen is dat het nu ook mogelijk is om, naast individuele meerzorg, groepsmeerzorg aan te vragen. Bij groepsmeerzorg wordt niet alleen naar de cliënt zelf gekeken, maar ook naar de leefomgeving van de cliënt, de groepssamenstelling, de deskundigheid van de begeleiders en de organisatiecultuur. Daarnaast wordt er rondom een cliënt via een vaste cyclus van overleg een kwaliteitsslag gemaakt bij de uitvoering van de regeling Meerzorg.

Meer informatie over de regeling Meerzorg, vindt u op onze pagina "ik heb meer zorg nodig".