Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Corona nieuws op één pagina

Het zorgkantoor Zorg en Zekerheid heeft voor Wlz-zorgaanbieders één pagina aagemaakt waarop alle actuele Corona nieuws staat vermeld.

  • Corona en onze maatregelen
  • Financiële helderheid zorgaanbieders langdurige zorg
  • Bijzondere situatie corona vraagt om verruiming van regels PGB
  • Nieuwe maatregel: aanscherping beperking bezoek verpleeghuizen
  • Vragen over PGB en corona

Raadpleeg deze pagina.