Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

GGZ naar de Wlz

Heeft u uw hele leven intensieve zorg vanuit de geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig? Dan komt deze zorg en ondersteuning in 2021 mogelijk vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U vraagt hiervoor in 2020 een indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).  Klik hier voor meer informatie over Zorg thuis. Klik hier voor meer informatie over Zorg in een instelling. Klik hier voor meer informatie over Persoonsgebonden budget (pgb). Raadpleeg de site van informatielangdurigezorg voor meer informatie over het onderwerp GGZ naar de Wlz.