GGZ naar de Wlz

Publicatiedatum 21.12.2020

Per 1 januari 2021 wordt de Wlz opengesteld voor mensen met een psychiatrische stoornis, als deze voldoen aan de zorginhoudelijke Wlz-criteria. Er is dan sprake van een behoefte aan permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid voor psychische stoornis. Deze behoefte moet blijvend zijn: er is geen sprake meer van ontwikkel- of behandelmogelijkheden, die leiden tot het ontstijgen van de noodzaak tot 24 uur zorg.

U vindt hier onderstaand meer informatie voor cliënten en professionals over deze verandering in de langdurige zorg.

Wat houdt dit in? Welke vragen zijn er? Raadpleeg ook onze GGZ-pagina voor meer informatie.