Informatiebulletin pgb-Wlz 2020

Publicatiedatum 27.12.2019

Tijdig beëindigen van arbeidscontracten

Vanaf 1 januari veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Deze zijn vastgelegd in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Volgens de WAB hebben werknemers bij ontslag recht op een transitievergoeding vanaf de eerste werkdag. Direct na het stopzetten van de zorg, beëindigt u uw arbeidscontracten. Hiermee voorkomt u onterecht hoge vergoedingen. De hoogte van de uitkering voor de zorgverlener wordt namelijk bepaald aan de hand van de lengte van het arbeidscontract. Meer informatie over de WAB kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl). Ook de SVB zal hier over berichten op hun website www.svb.nl.”