Kader pgb-vaardigheid

Landelijke kader pgb-vaardigheid doorontwikkeld.

Publicatiedatum 17.11.2021

Doorontwikkeling kader pgb-vaardigheden

In de afgelopen kabinetsperiode is binnen de Agenda pgb een 10 punten kader voor pgb-vaardigheid ontwikkeld. Met het kader als leidraad kunnen zorgkantoren en (potentiële) budgethouders bepalen of iemand in staat is om een pgb te beheren. Het geeft een invulling aan wat je minimaal moet weten en kunnen om met een pgb zelf zorg in te kopen.  

In 2019 is het kader pgb-vaardigheid voor het eerst ontwikkeld en opgesteld in samenwerking met gemeenten, zorgkantoren, belangenvereniging Per Saldo en het ministerie van VWS. In 2021 is dit kader geëvalueerd en zijn de teksten herschreven en vernieuwd maar de inhoud is niet veranderd.  

Wilt u meer weten? 

Zie ook: