Landelijk Wlz-beleid middels informatiekaart NZa

Wat is er gewijzigd per 1-1-2021? Lees hier alles over in de informatiekaart van de NZa.

Publicatiedatum 27.12.2020

Op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de informatiekaart met daarin de beleidsregels Wlz 2021 gepubliceerd. In dit overzicht staan alle belangrijkste wijzigingen weergegeven. Raadpleeg de informatiekaart op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Welke onderwerpen zijn gewijzigd?

 1. Directe toegang ggz tot de Wet langdurige zorg
 2. Herziening prestaties crisiszorg gehandicapt
 3. Herziening prestaties vervoer gehandicaptenzorg en verpleging en verzorgingenzorg
 4. Tijdelijke aanpassing tarief crisiszorg verpleging en verzorging
 5. Verpleging speciaal van kinderen tot 18 jaar
 6. Toeslag epilepsie bij afwezigheid
 7. Verkeerd bed bij mpt/vpt
 8. Verblijf met rechtvaardigingsgrond bij vervolg-dbc's (g-ggz)
 9. Herschikking bij faillissement
 10. Verdeelmodel budgettair kader
 11. Zintuigelijk gehandicapten
 12. Medische verklaring in kader van Wzd.