Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:00 uur. Afdeling pgb is tijdelijk van 09.00 uur tot 14.00 uur bereikbaar.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Meer aandacht voor vervangende zorg bij mantelzorg

Voormalig staatssecretaris Clémence Ross-van Dorp wordt aangesteld als landelijke aanjager respijtzorg. Zij gaat zich inzetten om deze vorm van tijdelijke vervangende zorg te verbeteren en breder beschikbaar en bekend te maken voor mantelzorgers.

Respijtzorg is vervangende zorg waarbij iemand anders de zorg tijdelijk overneemt van een mantelzorger. Op die manier krijgt de mantelzorger even vrije tijd en kan op adem komen. In de praktijk blijkt dat de beschikbare respijtzorg niet altijd goed aansluit bij de wensen van de mantelzorger of degene waar hij of zij voor zorgt. Ook zijn mantelzorgers onvoldoende bekend met de mogelijkheden van respijtzorg en ervaren zij soms drempels om de zorg uit handen te geven.

Mantelzorg is een belangrijk onderdeel van het zorgsysteem van de Wlz cliënt. Veel mantelzorgers ondersteunen Wlz klanten met zorg die wordt geboden naast de zorg geregeld door het zorgkantoor. Wij horen van mantelzorgers dat de druk op hen soms hoog op kan lopen. Door de goede inzet van respijtzorg kan worden voorkomen dat de mantelzorger overbelast raakt en het totale zorgplaatje van de klant ontregelt raakt. Daarom benadrukt het zorgkantoor het belang van respijtzorg.