Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:00 uur. Afdeling pgb is tijdelijk van 09.00 uur tot 14.00 uur bereikbaar.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Ministerraad stemt in met openstellen Wlz voor ggz-cliënt

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met toezending van dit wetsvoorstel aan de Tweede Kamer. 

De voorgestelde aanpassing heeft gevolgen voor ongeveer 10.000 cliënten die permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben en nu zorg en ondersteuning krijgen vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning of de Zorgverzekeringswet. Het zorgkantoor is actief betrokken bij het voorbereiden van deze wijziging.

Wilt u meer weten? Gebruik de onderstaande link om te kijken op de nieuwssite van de rijksoverheid.

Meer weten. Kijk hier voor meer informatie.

Kijk hier op de site van de rijksoverheid