Regio Leiden actief voor meer mensen in de zorg

Een project dat zorgorganisaties helpt flexibele medewerkers aan zich te binden. Of medewerkers versneld opleidt, zodat ze kunnen doorgroeien van niveau 2 naar 3. Een paar maanden betaald ‘snuffelen’ in de zorg en een nieuw scholingsaanbod. Het gebeurt allemaal in Leiden, dankzij een mooie samenwerking tussen zorgorganisaties, het onderwijs en Zorg en Zekerheid.

Publicatiedatum 18.07.2019

In mei 2018 ondertekenden zorgorganisaties ActiVite, DSV Verzorgd Leven en Topaz, LOC Zeggenschap en zorgkantoor Zorg en Zekerheid een intentieovereenkomst. Samen willen we bijdragen aan een radicale vernieuwing in het zorg- en welzijnsonderwijs.

De eerste stappen werden snel gezet, met dank aan projectleider Mieke Hollander. Onder de vlag ‘Radicale Vernieuwing – Waarde-vol Onderwijs’ startte in september 2018 een eerste groep studenten. Nieuw is dat zij hun opleiding grotendeels bij zorgorganisaties volgen. Beter voor de praktijk én voor de studenten, die graag vanaf de start met cliënten willen werken.

Bij zorgkantoor Zorg en Zekerheid kwamen al snel positieve geluiden binnen van zorgorganisaties. Zij zien dat nieuwe studenten echt anders worden opgeleid, beter passend bij wat nodig is op de werkvloer. Inmiddels is ook LOI Hogeschool aangehaakt. Nu kunnen ook hbo-studenten Waarde-vol Onderwijs volgen.

Arbeidsmarkt

Hier bleef het niet bij. In de regio pakte Zorg en Zekerheid de rol van aanjager en partner in samenwerkingsverbanden. We organiseerden in 2019 drie sessies voor de twaalf zorgorganisaties in de regio Zuid-Holland Noord. Hieruit bleek dat veel belangen hetzelfde zijn, bijvoorbeeld rondom de arbeidsmarkt. Daarna konden snel een aantal nieuwe projecten starten:

  1. Mooi om te noemen is het opleidingstraject waarbij medewerkers versneld kunnen doorgroeien van niveau 2 naar 3. Al 30 mensen zijn met de pilot-opleiding gestart.

  2. Nieuw is ook de oriëntatiebaan. Hierbij kunnen mensen een aantal maanden betaald snuffelen in de zorg.

  3. Een derde project kijkt hoe technologie de zorg kan verbeteren en het werkplezier kan vergroten.

  4. In lijn daarmee worden in een vierde project vitaliteitscoaches ingezet. Bijvoorbeeld om medewerkers in de zorg te behouden en het ziekteverzuim terug te dringen.

  5. Een vijfde project zet in op versterking van de band met flexibele medewerkers, bijvoorbeeld door een aansprekend scholingsaanbod.

Zorg en Zekerheid bekijkt steeds in samenspraak met de zorgorganisaties wat het project voor hen, maar vooral ook voor hun cliënten, oplevert. Is het een succes, dan komt er een vervolg. Zo zorgen we er samen voor dat er in deze regio meer medewerkers in de zorg werken.