Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur. Afdeling Klantondersteuning is bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Woont u in één van deze onderstaande gemeenten, dan kunt u terecht bij Zorgkantoor Zorg en Zekerheid. Kaart van werkgebied Zorgkantoor zorg en zekerheid

Stoppen Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling

Op 31 december 2020 stopt het bestaan van de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling langdurige zorg (TSEBH). Met ingang van 1 januari 2021 kan de zorg voor mensen thuis zonder Wlz-indicatie of met een Wlz-indicatie voor deze specifieke subsidieregeling niet meer wordt gedeclareerd met zogenaamde S-codes. De resterende producten in de subsidieregeling gaan naar de Zvw over om onderdeel te worden van de verstrekking GZSP ofwel Geneeskundige Zorg voor Specialistische Groepen per 1-1-2021.

Zo waren met ingang van dit jaar (2020) de Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) en de Specialist Ouderengeneeskunde (SO) voor mensen die zorg thuis kregen zonder Wlz-indicatie al naar de GZSP verhuisd. Vanaf 1-1-2021 zijn aan de Zvw GZSP-verstrekking ook de mensen toegevoegd met (dag)behandeling voor de ziekte van Huntingtun of met NAH of met (L)VG en ingewikkeld gedrag die thuis wonen zonder Wlz-indicatie of voorheen met een specifieke-Wlz-indicatie voor TSEBH. In de Wlz worden deze specifieke indicatie voor zorg ten laste van TSEBH per 1-1-2021 beëindigd voor alle mensen woonachtig in de zorgkantoorregio’s. Hiervoor hoeven zorgaanbieders niets voor te doen. Wel moeten zij rekening houden dat deze zorg vanaf 1-1-2021 niet meer  via het regionale zorgkantoor bij de Wlz kan worden gedeclareerd, maar  in de Zvw bij de zorgverzekeraar van de client.

Landelijk spannen de zorgverzekeraars zich in om alle benodigde GZSP-zorg voor hun verzekerden in te kopen bij de verschillende zorgaanbieders die dit leveren. Hiertoe is landelijk voorzien in een actie waardoor elke zorgverzekeraar weet welke behandeling bij welke zorgaanbieder voor de GZSP moet worden ingekocht per 1-1-2021. Zo sluit een zorgaanbieder met meerdere zorgverzekeraars contracten 2021 af voor de GZSP om de zorg aan deze klanten te kunnen doorleveren per 1-1-2021. De zorgverzekeraars hebben of nemen hiertoe contact met u op.  Meer algemene informatie kunt u vinden via deze link: Wat verandert er in de GZSP-zorg? | Zorg en ondersteuning thuis | Rijksoverheid.nl Specifieke informatie voor zorgaanbieders over de GZSP-zorg kunt u terugvinden in de GZSP-inkoop bij de zorgverzekeraar waarmee een zorgaanbieder zaken doet voor 2021.