Toeslag voor kwaliteit Verpleging en Verzorging

Publicatiedatum 17.12.2018

Pgb-toeslag

Toeslag voor kwaliteit Verpleging en Verzorging

Budgethouders die wonen in een kleinschalig wooninitiatief en een zorgprofiel VV4 tot en met VV10 hebben ontvangen volgend jaar automatisch een extra toeslag van € 4.000,-. Deze toeslag wordt de ‘Toeslag voor kwaliteit V&V’ genoemd.

Kleinschalige wooninitiatieven in de ouderenzorg dienen, net als verpleeghuizen, te voldoen aan de eisen van het landelijke "Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg". Het ministerie van VWS heeft geld vrij gemaakt voor de verpleeghuizen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Het kwaliteitskader geldt ook voor kleinschalige wooninitiatieven waar verpleging en verzorging geboden wordt. Doordat het zorgkantoor geen contract heeft met deze wooninitiatieven ontvangen de bewoners een ophoging van hun persoonsgebonden budget. 

De toeslag is daarom bedoeld voor het wooninitiatief zodat zij aan het kwaliteitskader kunnen voldoen. Denk hierbij aan de inzet van extra deskundig personeel, opleidingen voor de zorgverleners of extra uren zorg. Om de toeslag aan het wooninitiatief uit te geven kan de budgethouder het aantal uren zorg in de zorgovereenkomst met het initiatief verhogen, of het afgesproken tarief verhogen. De toeslag is niet bedoeld voor zorg die buiten het wooninitiatief om apart wordt ingekocht. Het is belangrijk dat budgethouders samen met het wooninitiatief bespreken hoe de toeslag besteed kan worden zodat de kwaliteit van zorg wordt verbeterd. Het zorgkantoor kan in de loop van volgend jaar op bezoek komen om te kijken of de toeslag juist is besteed en of de inzet heeft bijgedragen aan het verbeteren van de kwaliteit.

De kwaliteitseisen waaraan het wooninitiatief moet voldoen staan in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van het Zorginstituut. U vindt deze op de website van het Zorginstituut

De toeslag is tijdelijk. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoekt op welke wijze de toekenning van het kwaliteitsgeld voor zorg in een kleinschalig pgb wooninitiatief VV vanaf 2020 vorm zal krijgen.

Heeft u vragen over de toeslag ? Neem dan gerust contact op met het zorgkantoor.