Uitstel verhoging maximum tarief Wlz

Publicatiedatum 22.01.2020

In 2019 heeft minister De Jonge toegezegd dat de maximum tarieven in de Wlz per 1 januari 2020 met 1,82% verhoogd zouden worden. Echter kon de verhoging per 1 januari 2020 niet op een verantwoorde manier worden uitgevoerd. Daarom heeft de minister besloten om de maximum uurtarieven per 1 juli 2020 te verhogen. De maximum tarieven worden per die datum verhoogd met 3,64% in plaats van met 1,82% per 1 januari 2020. Als uw zorgverlener heel het jaar voor u werkt, dan komt de verhoging op jaarbasis op hetzelfde uit.

Vanaf 1 juli 2020 gelden de volgende maximum tarieven voor het pgb Wlz:

  • een formeel uurtarief van €65,29,
  • een dagdeeltarief van €60,11 en
  • een informeel uurtarief van €20,73.