Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur. Afdeling Klantondersteuning is bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Woont u in één van deze onderstaande gemeenten, dan kunt u terecht bij Zorgkantoor Zorg en Zekerheid. Kaart van werkgebied Zorgkantoor zorg en zekerheid

Uitvoeringsverslag 2019

Elk jaar opnieuw wil zorgkantoor Zorg en Zekerheid als Wlz-uitvoerder, vanuit haar visie, cliënten zo goed en aangenaam mogelijk naar passende zorg begeleiden, die bovenal voldoet aan hun wensen en behoeftes. In het uitvoeringsverslag staat beschreven op welke manier we dit in 2019 deden en hoe we dat in 2020 willen voortzetten. Het uitvoeringsverslag 2019 is nu te vinden op onze website en kunt u onderstaand downloaden. 

Onze pijlers Inkoop, Organisatie en Cliëntondersteuning helpen ons om gericht aan de slag te gaan met onze doelstellingen. Hieronder vindt u in het kort de ontwikkelingen per pijler in 2019.

Inkoop

Om goede, kwalitatieve en doelmatige zorg te kunnen bieden aan cliënten die dit nodig hebben, zijn we regelmatig uitgebreid in gesprek gegaan met al onze zorgaanbieders. We organiseerden themabijeenkomsten, netwerkbijeenkomsten en regiotafels om intensief met elkaar door te kunnen spreken over thema’s en knelpunten binnen ons werkveld en samen te zoeken naar oplossingen waar dat nodig is, bijvoorbeeld op het gebied van crisiszorg.

Onze zorginkopers zijn gestart met de landelijke opleiding Inkopen op Kwaliteit, om effectief in gesprek te kunnen gaan over de kwaliteit. De intensieve contacten met zorgaanbieders, voortkomend uit de verandering die kwaliteit op inkoop heeft gebracht, willen we in 2020 voortzetten.

De acties die wij vanuit de pijler Inkoop in 2019 hebben uitgevoerd, hebben bijgedragen aan kennis van onze aanbieders in de regio. Lees meer over de acties en uitdagingen omtrent inkoop in het uitvoeringsverslag 2019.

Organisatie

Onze organisatie moet goed zichtbaar zijn en verbonden met andere zorgorganisaties. Om als zorgkantoor ook intern op orde te zijn, hebben we onder andere een nieuw CRM geïmplementeerd, waarmee we de signalen van onze cliënten beter in beeld kunnen krijgen. Zo houden we de lijntjes kort en kunnen we er nog beter zijn voor onze cliënten.

Daarnaast is in 2019 het OOT afgerond en hebben we nieuwe medewerkers aangenomen. Deze nieuwe collega’s hebben we een goede basis gegeven en goed ingewerkt. Ook hebben we zowel intern als extern aan onze bekendheid gewerkt. Met samenwerkingsagenda’s in de regio en themabijeenkomsten vergrootten we de samenwerking tussen de verschillende financieringsstromen (Zvw, Wmo en Wlz) en bleven we verbinding zoeken.

De acties die wij vanuit de pijler Organisatie in 2019 hebben uitgevoerd, hebben bijgedragen aan zichtbaarheid en verbinding in de regio. Voor interne zaken lag de focus binnen de pijler Organisatie op de onderdelen Zichtbaarheid en Verbinding. Lees meer over de ontwikkelingen op het gebied van organisatie in het uitvoeringsverslag 2019.

Cliëntondersteuning

Ons zorgkantoor is er voor de cliënten. Uit het Onderzoek Optimalisatie Cliënten Ondersteuning (OOCO) kwam naar voren dat cliënten meer behoefte hebben aan landelijke Wlz-informatie. We verbeterden daarom het contact dat we met onze cliënten hebben, door ze vaker te bellen en te blijven monitoren hoe het met ze gaat. Met ons nieuwe CRM-systeem kunnen we dat nog beter in beeld brengen en signalen van onze cliënten beter inbedden in het inkoopproces.

We bouwden het eigenaarschap van onze medewerkers in het Pgb-proces verder uit en verbeterden de Pgb-administratie. Via nieuwsbrieven en folders informeerden we onze cliënten over de mogelijkheden die ze hebben binnen de Wlz-zorg die ze ontvangen.

De acties die wij vanuit de pijler Cliëntenondersteuning in 2019 hebben uitgevoerd, hebben bijgedragen aan de onderdelen bemiddelen, ondersteunen en informeren, om de cliënt en zijn naasten op een adequate manier te ondersteunen. Lees meer over de ontwikkelingen op het gebied van cliëntondersteuning in het uitvoeringsverslag 2019.

Client centraal

Alle stappen die we in 2019 hebben genomen, namen we omdat onze Wlz-cliënten recht hebben op kwalitatief goede en passende zorg en ondersteuning. We werken daarom steeds verder toe naar het zorgkantoor Zorg en Zekerheid als ondersteuningsorganisatie en nemen ervaringen van onze cliënten mee bij onze beleidsafwegingen. Ook in 2020 willen we er zijn voor onze cliënten en hen op een begrijpelijke manier inzicht geven in de zorg die ze kunnen ontvangen. We zullen onze dienstverlening blijven optimaliseren en ons daarin houden aan de kernwaarden van Zorg en Zekerheid. Alleen zo kunnen we een betrouwbare Wlz-uitvoerder zijn; samen en gericht op onze cliënten.