Website zorgkantoor Zorg en Zekerheid beter toegankelijk

Publicatiedatum 02.10.2020

Sinds 23 september 2020 is onze website beter toegankelijk! Veel Nederlanders hebben 1 of meerdere beperkingen. Het is belangrijk dat onze online informatie en dienstverlening ook voor hen goed toegankelijk is. Denk bijvoorbeeld aan mensen die blind of kleurenblind zijn, doof of slechthorend, maar ook motorisch beperkt, zwakbegaafd, autistisch of laaggeletterd. Het zorgkantoor Zorg en Zekerheid probeert daarom alle online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken. Dit moeten wij ook van de overheid. Raadpleeg onze toegankelijkheidspagina op onze website voor meer informatie.